EN | DE | FR | SE | HU
remove

Eredmények értékelésével

A FutureDRV projekt több korábbi projekt eredményein alapul és a projekt több-kevesebb megcélzott kimeneti eredménye szoros a kapcsolatban áll a közelmúltban befejezett projektek kimeneti eredményeivel.

ProfDRV

A ProfDRV project a 2003/59/EK irányelv megvalósítását tette vizsgálat tárgyává, és, többek között,  olyan  tanulmányi kimeneti eredményeket célzott meg, amelyek a hivatásos (áruszállító) gépkocsivezetők ideális profilján alapulnak.

www.project-profdrv.eu (Futamidő: 2009-2012)

ICT-DRV

Az ICT-DRV projekt a technikai eszközök által támogatott hivatásos gépjárművezető-képzés követelményrendszerét vizsgálta. Kidolgozta a szimulátoros és a média által támogatott munka-alapú képzés szabványait, a “legjobb praktikák” “pilot” alkalmazásait.

www.project.ictdrv.eu (Futamidő: 2011-2014)