EN | DE | FR | SE | HU
remove

Projekt & initiativ

Under projektets genomförande finns det flera möjligheter att engagera sig i projektet även om man inte är medlem i konsortiet. Konsortiet genomför till exempel intervjuer och samråd med experter och intressenter, undersökningar med arbetsgivare och förare samt workshopar för att diskutera yrkesförarnas framtid med intressenter.

ProfDRV

ProfDRV-projektet undersökte genomförandet av EU-direktiv 2003/59 och utvecklade bland annat en inlärningsbaserad ideal-profil för yrkesförare (godstransporter).
www.project-profdrv.eu

(Pågående: 2009 - 2012)

ICT-DRV

ICT-DRV-projektet undersökte krav på teknikstöd i utbildning för yrkesförare. Projektet utvecklade kvalitetsstandarder och piloter lämpliga för simulator- och mediastödd arbetsbaserad inlärning.

www.project-ictdrv.eu (Pågående: 2011 - 2014)