EN | DE | FR | SE | HU
remove

Projektek lebonyolítással

A projekt teljes futamideje során sok lehetőség nyílik az abban való részvételre azok számára is, akik nem a konzorcium tagjai. A konzorcium tagjai többek között szakemberekkel és a szakma egyéb érdekeltjeivel készítenek interjúkat, folytatnak eszmecserét, felmérik a munkaadók és a munkavállalók helyzetét, szemináriumokat szerveznek annak érdekében, hogy a hivatásos gépkocsivezetők jövőjét az érdekeltekkel megvitassák.

Interjúk és konzultációk

A FutureDRV project futamideje alatt a projekt partnerek rendszeresen olyan interjúkat készítenek különböző szakemberekkel és minden érdekelt féllel, amelyek a hivatásos gépkocsivezetési szakma jövőjének a meghatározását célozzák.

Szemináriumok és más rendezvények

A  szakemberek és az egyéb érdekeltek bevonásával rendszeresen szervezett szemináriumok a FutureDRV projekt szerves részét képezik. Ezek megrendezésére a projekt futamideje alatt rendszeres időközökben kerül sor.

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületbe olyan szakembereket és érdekeltek képviselőit invitáljuk, akiktől a projekt-munkánk kritikus értékelését várjuk. A Testület évente 2-3 alkalommal virtuálisan ülésezik, és a project konzorcium tagjainak a munkáját támogatják annak folyamatos jobbítása érdekében.

Társult tagság

A társult tagok aktívan részt vesznek a projekt-munkában, megnyitva adatbázisaikat, illetve kapcsolati köreiket, segítenek a projekt-anyagok terjesztésében és részt vesznek a nemzetközi megbeszéléseken és a döntéshozatalban is.