EN | DE | FR | SE | HU
remove

Medverkan

Under projektets genomförande finns det flera möjligheter att engagera sig i projektet även om man inte är medlem i konsortiet. Konsortiet genomför till exempel intervjuer och samråd med experter och intressenter, undersökningar med arbetsgivare och förare samt workshopar för att diskutera yrkesförarnas framtid med intressenter.

Intervjuer och samråd

FutureDRV-partners genomför regelbundna intervjuer och samråd med experter och andra intressenter kring olika ämnen som relaterar till yrkesförarnas framtid.

Workshopar och event

Workshopar för intressenter och experter är en integrerad del av FutureDRV-projektet. De sker regelbundet och samtidigt bredvid projektarbetet. Intressenter är välkomna att medverka i diskussionen och dela våra resultat.

Expertpanel

Experter och intressenter inbjuds gärna att kritiskt reflektera på vårt arbete som medlemmar i projektets expertpanel. Panelen möts 2-3 gånger per år och hjälper projektets partners att ständigt förbättra sitt arbete.

Samarbetspartner

En samarbetspartner deltar aktivt i projektarbetet genom att ge tillgång till sina nätverk, stödja projektets spridningsarbete och genom att delta i interna diskussioner och beslutsfattande.