EN | DE | FR | SE | HU
remove

Üdvözöljük a FutureDRV projekt honlapján

A FutureDRV projekt egy olyan hároméves program, amelyen hat európai uniós tagállam szakemberei dolgoznak a hivatásos gépkocsivezetés jövőjének a meghatározása céljából.

 

A hivatásos gépkocsivezetés jövőjét illetően nagy változások előtt állunk, amelyekre tervszerűen fel kell készülnünk, és a képzőszervek feladatai is megnőnek annak érdekében, hogy ez a felkészülés sikeresen menjen végbe. Ezek a változások megkövetelik, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a mai helyzethez hasonló oly nagymértékű munkaerőhiány, ami ma a “top 10” között van azon szakterületek között, amelynek munkaerő igényeit a munkáltatók sem ma, sem már az elmúlt tíz év folyamán nem voltak képesek feltölteni. Ezért nagyon fontos előre gondolkodnunk, és megalkotnunk a gépkocsivezetői hivatás jövőképét a ma látható megatrendekre, trendekre és innovációkra figyelemmel, amelyek hatással lesznek eme foglalkozás jövőbeli profiljára.

 

A FutureDRV projekt úgy vizsgálja a hivatásos gépkocsivezetés jövőjét, hogy megpróbál betekinteni a gépkocsivezetők jövőbeli feladataiba és szerepkörébe csakúgy, mint a képesítési követelményeibe 2030-ig és azon túlmenően.

 

A FutureDRV projekt szem előtt tartja jól képzett munkaerő biztosítását a szakma valamennyi érdekeltje számára.AFutureDRV projekt tisztában van a magas szinten képzett munkaerő szükségességével, amelyre csakis valamennyi érdekelt együttes erőfeszítésével lehet szert tenni. Ehhez nem csupán egy-egy érdekelt fél által megkövetelt kompetenciákra és/vagy intézkedés-csomagra lesz szükség, hanem valamennyi igény együttes figyelembe vételére.  Ezért, a hivatásos gépkocsivezető jövőjét több szempontból megközelítve minden érdeket közelebbről és összefoglalóan is meg kell vizsgálni.  

FutureDRV projekt lefolyása...

A FutureDRV projekt hároméves futamideje alatt a projektpartnerek megvizsgálják, hogy a gépkocsivezetőknek milyen jövőbeli készségekre lesz szükségük, annak érdekében, hogy kidolgozhassák a szükséges módszereket és ajánlásokkal élhessenek a társadalmi partnerek, a képzőszervek, a döntéshozók és minden további érdekelt számára, hogy a jövőben nagyon jól felkészített munkaerő álljon rendelkezésre, amelyik kezelni tudja az előttük álló innovációs fejlesztéseket. A következő projekt-kimenetek kerülnek kidolgozásra:  

A projekt konzorcium tagjai kidolgozzák a FutureDRV PROFIL-ját, amely majd leírja a jövő hivatásos gépkocsivezetőjét, a jövőbeli szerepüket és az ahhoz szükséges tudást, készségeket és kompetenciákat a negyedik ipari forradalom idején.  A FutureDRV  célja vezető iránymutatásul kíván szolgálni a jövő gépkocsivezetői számára szükséges készségek meghatározásához az elkövetkezendő 15-20 esztendőben, amely a már létező ProfDRV profilján alapul.

A FutureDRV TANULÁSI MÓDSZERTAN példáit úgy fejlesztették ki, hogy az segítse a mai munkavállalót a változó és növekvő minősítési követelményeknek való megfelelésre. E tanulási módszertani példák követik a tanulás fejlődésének trendjeit, és azok alkalmazását a hivatásos gépkocsivezetői jellemvonások megformálásában. Olyan módszereket alkalmazunk, amelyek a kompetencia-alapú képzés zászlóshajói lehetnek az élethosszig tartó tanulás folyamán.

A FutureDRV AJÁNLÁSOK a legkülönbözőbb érdekeltek csoportjait: a társadalmi partnereket, a képzőszerveket szólítják meg azokkal az ajánlásokkal, hogyan készítsék fel a hivatásos gépkocsivezetőket a jövő feladataira. Az egyes EU-tagállamok részére dolgoznak ki testre szabott akcióterveket, amelyek figyelembe veszik az egész rendszer valamennyi jellemzőit. Végül pedig az európai döntéshozást, annak szerepét is megszólítják a hivatásos gépkocsivezetők jövőre való felkészítését illetően.

A FutureDRV IDŐVONAL a trendeket és az innovációs folyamatokat teszi átláthatóvá, és rámutat azoknak a hivatásos gépkocsivezetőkkel szembeni követelmények kapcsolatára. A közelgő változások számára időkeretet állít fel és meghatározza a különböző érdekeltek felelősségi köreit és az általuk megteendő további szükséges lépéseket. Ez az idővonal ezért a döntéshozók, a képzőszervek részére nagyon fontos eszköz a hivatásos gépkocsivezetők életpálya-modelljének a kidolgozásához.

A FutureDRV projekt partnerek

A FutureDRV projektet egy hatfős konzorcium valósítja meg, amelyek képviselői a hivatásos gépkocsivezető-képzés különböző területein dolgozó szakemberei. Közöttük vannak a

Project coordinator: DEKRA Akademie GmbH (DE)

Partner: 3srl (AT), AFT (FR), DEKRA Akademie Kft. (HU), StageIT (SE), Transformotion (UK)

Associated partner: CORTE, ETF, IRU, CILT (UK), e-educatio (HU)

Downloads

Project flyer (EN, DE, FR, SE, HU) - Project presentation
(will follow soon)