EN | DE | FR | SE | HU
remove

Välkommen till FutureDRV

FutureDRV är ett 3-årigt projekt som genomförs av partners från sex europeiska länder för att forska kring yrkesförarnas framtid. Stora förändringar inom, och i samband med yrkesförarbranschen väntar i framtiden.

 

Dessa förändringar måste planeras och stöttas i yrkesutbildningen för att uppnå full potential. Åtgärder krävs för att undvika ytterligare ökning av dagens stora underskott av kvalificerade yrkesförare, vilket fortsätter att tillhöra de tio viktigaste yrken som arbetsgivare har svårt att fylla idag och under det senaste decenniet. Därför är det extra viktigt att ta fram en framtidsvision av yrket med hänsyn till megatrender, trender och innovationer som kommer att påverka yrkesgruppen.

 

FutureDRV-projektet undersöker framtidsutsikten för professionella förare genom att ta en titt på chaufförers roll, arbetsuppgifter och kvalificeringskrav år 2030 och framåt.

 

FutureDRV ser bästa vägen mot en välkvalificerad framtida yrkeskår som ett samarbete mellan många olika typer av intressenter. FutureDRV inser att vägen till en välutbildad framtida transportföraryrkeskår är en gemensam insats som kräver engagemang från flera olika grupper av intressenter. Projektet angriper därför inte bara enskilda kompetenser eller åtgärder för att genomföras av en enskild intressent, utan sätter hela transportarbetet i fokus. Därför närmar sig projektet framtiden för professionella transporter från flera olika vinklar för att ordentligt kunna titta på dessa aspekter.

FutureDRV utvecklar…

Under hela treårsperioden undersöker projektpartnerna olika dimensioner av yrkesförarnas framtida kompetensbehov. För att säkerställa en välutbildad personalstyrka utvecklas en omfattande uppsättning verktyg och rekommendationer som stöder arbetsmarknaden, utbildare, beslutsfattare och andra relevanta intressenter. Framtidens yrkeschaufförer skall kunna hantera de förändringar och innovationer som ligger framför dem. Följande saker kommer att tas fram:

Projektkonsortiet utvecklar en FutureDRV PROFIL som beskriver yrkesföraren, deras framtida roll och tillhörande kunskap, kompetens samt kompetensen inom den 4:e industriella revolutionen. Målet för FutureDRV-profilen är att bli en viktig referenspunkt för de framtida kompetensbehoven inom transportbranschen de närmaste 15 - 20 åren. FutureDRV-profilen kommer att baseras på den redan existerande ProfDRV-profilen.

Exempel på FutureDRV UTBILDNINGSLÖSNINGAR utvecklas för att hjälpa yrkeskåren att följa med i de ökande kraven på kvalifikationer. Dessa utbildningar använder sig av nya trender inom lärande och anpassar dessa till yrkesförarna. Innovativa och  marknadsledande utbildningar utvecklas för att visa vägen till framtidens kompetensbyggande som ett led i livslångt lärande.

FutureDRV REKOMMENDATIONER riktar sig till olika intressenter som t.ex. yrkeskompetensutbildare och arbets-givare med förslag på hur man kan förbereda yrkesförare för de framtida kraven. De identifierar lämpliga åtgärder med hänsyn till olika EU-länders regelverk och förutsättningar. Slutligen adresserar de Europeiska policies och dess roll att förbereda yrkesförare för framtiden.

En FutureDRV TIDSLINJE gör trender och innovationer transparenta och visar på sambanden med förarnas kvalifikationskrav. Tidslinjen fastställer en tidsram för kommande förändringar och definierar de ansvarsområden och åtgärder som ska vidtas av olika parter. Tidslinjen är därför ett centralt verktyg för beslutsfattande, yrkesutbildning och karriärplanering inom yrkesförarbranschen.

FutureDRV-partners

FutureDRV-projektet implementeras av ett konsortium bestående av sex partners som representerar olika nyckelaktörer inom yrkesmässig förarkompetens. De är:

Project coordinator: DEKRA Akademie GmbH (DE)

Partner: 3srl (AT), AFT (FR), DEKRA Akademie Kft. (HU), StageIT (SE), Transformotion (UK)

Associated partner: CORTE, ETF, IRU, CILT (UK), e-educatio (HU)

Downloads

Project flyer (EN, DE, FR, SE, HU) - Project presentation
(will follow soon)